Vyšehradské fejetony (2019)

Vyšehradské fejetony popelky Biliánové.
Fejetony jsem doplnila devíti linorytovými výjevy viděnými v létě 2019 na Vyšehradě.
Editor: Vyšehradskej jezdec (www.vysehradskej.cz)
Vydalo nakladatelství Take Take Take (2019). (www.taketaketake.cz)
Grafická úprava: Nikola Janíčková

Popelka Biliánová byla spisovatelka a novinářka, aktivní na přelomu 19. a 20. století. Bydlela bezmála padesát let na Vyšehradě a pilně zaznamenávala zdejší pověsti, osudy a místní zvláštnosti. Řada těchto textů vyšla v podobě fejetonů na stránkách tehdejšího tisku. Většina novinových článků však upadla rychle v zapomnění, a proto nyní vychází v reprezentativním souboru knižně. Kniha čtenáři nabízí přehled souvislostí o historii Vyšehradu a jeho podhradí, zároveň může sloužit jako netradiční bedekr pro toulky Vyšehradem.
Dozvíte se v ní například, kde všude se popravovalo, kolik je na Vyšehradě studní, jak to bylo s vyšehradským přívozem nebo kde jsou zazděné vchody do skalních chodeb. Kromě své faktografické hodnoty mají Popelčiny fejetony také vysoké literární kvality. Vzletný, místy až lyrický jazyk pomáhá dokonale navodit atmosféru dob dávno minulých.