Codex Aigas (2020)

Linorytová obálka knihy Codex Aigas (2020)
Editoři: Juraj Horváth, Jan Čumlivski, Michaela Kukovičová
Vydalo nakladatelství UMPRUM. (www.umprum.cz)
Grafická úprava Čumlivski&Horváth.

Soubor autorských knih z Ateliéru ilustrace a grafiky UMPRUM 2003–2018.
Tato česko-anglická publikace mapuje historii vydávání tiskovin, které vznikly na půdě Ateliéru ilustrace a grafiky UMPRUM - autorské knihy, komiksy, ziny, ilustrované texty, experimentální zlomky a noviny, individuální i kolektivní projekty. Jde o podstatné ukázky z nedávných dějin ateliéru, kniha však obsahuje také soupis všech autorských tiskovin v tomto ateliéru vzniklých. Soubor doplňují texty Jana Rouse, Juraje Horvátha a Jana Čumlivského, rozhovory s dílenskými mistry Katedry grafiky, fotografie dílen, přehled absolventů