Bao ABC portréty (2020)

Série portrétů géniů světové ilustrace pro výstavu BAO ABC, která proběhla v Plzni ve výstavní síni 13. 
16. 10. 2020 – 30. 5. 2021

Autoři výstavy: Juraj Horváth, Pavla Pauknerová
Kurátorka: Marcela Štýbrová

Výstava připravená ve spolupráci s nakladatelstvím Baobab představuje myšlenkové a tvůrčí zázemí, v němž publikace nakladatelství vznikají, poodhaluje inspirace, uvádí kmenové i zahraniční autory, odkrývá archivy, obrazové fragmenty, čili zve do nakladatelské kuchyně. Zároveň se ale dotýká obecnějšího tématu knižní kultury, způsobů, jak knihy (a zejména knihy pro děti) vznikají, věnuje pozornost jednotlivým fázím a aspektům přípravy i chybám, které v jejím průběhu mohou nastat.

Praxe nakladatelství Baobab slouží jako příklad, na němž lze ilustrovat obecnější principy. Baobab nicméně není „pouhým“ nakladatelstvím se zaměřením na vydávání dětských obrazových publikací. Je spíše organickým celkem, který se neustále rozrůstá o další aktivity. Podporuje mladé ilustrátory i spisovatele, rozvíjí fenomén dětské autorské knihy, mapuje současnou evropskou literární scénu pro děti a mládež a snaží se seznámit české publikum s nejzajímavějšími ilustrátory 20. i 21. století.

Téma výstavy je rozvíjeno prostřednictvím principu abecedy, který je organizaci dětského světa blízký. Pojmy přiřazené jednotlivým písmenům abecedy umožňují představit závažnější obsahové celky (C / cesta vzniku knihy, D / detaily a stavební prvky atd.), ale současně zahrnout i drobná oživení a zdánlivé marginálie (Ř / ředkvička, Ť / Ťuťka, Ž / žvýkačky). Pod písmeny L a M (lásky a mistři) autoři představují výběr výrazných ilustrátorů a ilustrátorek, jejichž práce byly v překladu či reedici vydány nakladatelstvím Baobab nebo představeny na táborském festivalu Tabook, pořádaném nakladatelstvím Baobab od roku 2012.

ATAK
ATAK
Joëlle Jolivet
Joëlle Jolivet
Enzo Mari
Enzo Mari
Daisy Mrázková
Daisy Mrázková
Bruno Munari
Bruno Munari
Jean-Jacques Sempé
Jean-Jacques Sempé
Jiří Šalamoun
Jiří Šalamoun
Miroslav Šašek
Miroslav Šašek
Blexbolex
Blexbolex
Eva Lindström
Eva Lindström
Alois Mikulka
Alois Mikulka
Jockum Nordström
Jockum Nordström
Miroslav Štěpánek
Miroslav Štěpánek
Frank Tashlin
Frank Tashlin